• Skandinaviska Handelskompaniet AB har funnits i mer än 25år.

    Vi har och är verksamma i många olika verksamheter i vår 25 åriga historia bland annat har vi verkat som leverantörer av fysikmaterial till skolor, är företagskonsulter på ledningsnivå, har en mindre verksamhet med uthyrning av personal med specialistkompetens och en byggnadsverksamhet.

    Vår verksamhet i byggsektorn har sin historia i samband med att Globen och Filmstaden byggdes då 24 arbetsledare från oss hjälpte JM att genomföra dessa byggen. Efter färdigställandet av dessa projekt vilade vår verksamhet i byggsektorn under ett antal år.

    Vi återupptog och utvecklade vår byggnads verksamhet år 2006 med huvudsaklig inriktning på badrumsrenoveringar och vi är behörigt företag enligt Byggkeramikrådets branschregler med registreringsnummer 270008410.


    Vår kompetens har under dessa år utvecklats och våra kunder kan med förtroende vända sig till oss med sina renoveringsbehov.